Publicerad den

Ta hjälp av dina anställda för bättre resultat

Som entreprenör känner du säkert ofta att företagets framtid vilar på dina axlar. Även om det stämmer att du har det största ansvaret så är det viktigt att komma ihåg att de anställda finns där för att hjälpa dig att driva företaget framåt. Det finns många sätt att ta hjälp av de anställda för att utveckla företaget och förbättra resultaten.

Genomför medarbetarundersökningar

Engagerade medarbetare är produktiva medarbetare! Engagemang hos de anställda är nyckeln till ett framgångsrikt företag. Om dina medarbetare tycker att det är kul att jobba på företaget så kommer de också att vara mer produktiva på jobbet. Det finns nämligen en stark koppling mellan produktivitet och de anställdas upplevelse av arbetsplatsen. Engagemang resulterar även i högre lönsamhet och lägre omsättning av personal.

Med en professionell medarbetarundersökning från Questback kan du ta del av dina medarbetares insikter för att optimera bolagets resultat. Du för en direkt dialog med dina medarbetare och samlar in deras insikter via Questbacks smarta verktyg. Baserat på insikterna kan du som entreprenör fatta bättre beslut för bolaget för att komma framåt. Ökade insikter driver förändring. Det gäller för relativt nystartade företag såväl som mer väletablerade organisationer. Det är aldrig för sent att lyssna på medarbetarna och tillsammans utveckla ett bättre och starkare bolag.

Med Questback får du dessutom alltid träning och support. Det är lätt att komma igång och använda deras medarbetarundersökningar och andra verktyg.

Skapa trivsel

Om du vill att dina anställda ska göra sitt yttersta är det viktigt att de trivs på jobbet. Du som arbetsgivare är ansvarig för att se till så att arbetsmiljön är bra och att dina anställda känner sig motiverade på jobbet. Du som chef ansvarar för att skapa trivsel och se till att medarbetarna upplever tillit på jobbet.

Tips för att skapa trivsel på arbetsplatsen är:

  • Ge beröm.
  • Fråga hur de anställda mår.
  • Bjuda på fika.
  • Ta hand om de nyanställda och integrera dem i teamet.

Att skapa trivsel kan vara lättare sagt än gjort, framförallt om det förekommer diskriminering eller bristande jämställdhet på arbetsplatsen. Det kan därför vara bra att stanna upp ibland och reflektera över hur trivseln är på företaget. Samarbetar medarbetarna bra? Är det en känsla av glädja, motivation, utveckling och positivitet på jobbet? Kom ihåg att du som chef inte alltid ser allt som pågår bland medarbetarna. Därför är det återigen bra att göra medarbetarundersökningar med jämna mellanrum så att dina anställda kan dela med sig av sina upplevelser.