Publicerad den

Så smidigt får du bättre likviditet i företaget

Att ha ett stadigt pengainflöde är en förutsättning för att du ska lyckas i ditt företagande och entreprenörskap. Hur gör du för att få regelbundna inbetalningar för tjänster eller varor du faktiskt sålt?

Du måste inte sköta faktureringen själv

Det räcker inte att bara sälja tjänster eller varor, du måste också ha en plan för hur du ska driva in pengarna. Ska du fakturera eller ta betalt direkt? Kundbetalningarna utgör ett visst osäkerhetsmoment, för det är inte alltid säkert att kommunikationen når hela vägen fram eller att fakturorna betalas i tid. Av den anledningen rekommenderas en tät kundkontakt. Det finns inget skamligt i att skriva och kolla läget om fakturan inte betalats enligt överenskommelsen. Tvärtom kan det vara bra med öppenhet.

Om du vill slippa just den biten av kundkontakten och dessutom förvissa dig om ett stabilt inflöde kan du använda dig av en mellanhand. Traditionella inkassobolag såsom Intrum erbjuder helhetslösningar, som innebär att de sköter allt från faktureringen till indrivningen. Därmed måste du inte sköta faktureringen själv, utan kan förlita dig på att exempelvis Intrum ser till att du får in dina likvida medel. Detta medför att du kan göra det du är bäst på, självaste anledningen till att du ville starta företag från början.

Om du vill samarbeta med en fakturerings- och indrivningstjänst kan du vända dig direkt till den.

Du kan sälja fakturor för bättre likviditet

En del av dessa tjänster har även tillvalet att kunna sälja sina fakturor direkt och att på så sätt få en bättre likviditet i företaget. Om du säljer fakturor övertar en form av kreditgivare fakturan, alltså får du som ett företagslån med fakturan som säkerhet. Det finns flera fördelar med detta. Du får in pengarna snabbt, slipper skicka kundfakturor och du slipper skicka betalningspåminnelser om kunden av olika skäl låter fakturan förfalla.

Du kan lägga fokus på att göra din grej

Du är en viktig del av pengaflödet, för det är tack vare din expertis och vägledning som du får betalt över huvud taget. Men för att du ska kunna nå din fulla säljpotential är det viktigt att du får chans att lägga fokus på det du gör bäst, må det vara att skriva bra texter eller att snacka med kunder.

När du vänder dig till en företagstjänst som Intrum lejer du bort delar av administrationen. Det fungerar lite som när du lejer bort bokföringen eller lokalvården, onödiga sysslor när du egentligen inte måste genomföra dem.

Det är förståeligt att man som ny företagare inte har råd att leja bort administrationen, men när man har fått rullning på företaget vinner man mycket tid på att anlita hjälp för de mer administrativa bitarna.