Publicerad den

Få hjälp med ditt entreprenörskap – från idé till verklighet

Den som är entreprenör är oftast den med alla idéer, men det är inte nödvändigtvis den som tar idén till färdig produkt. För det krävs oftast hjälp av andra som är specialister på sitt område såsom att utveckla appar, bygga möbler eller svetsa rör. Om du som entreprenör har en idé om en app kan du exempelvis ta hjälp av apputvecklare från prototyp för att komma igång med din idé och göra den verklig.

Vågar du ta nästa steg?

Vem som helst kan kalla sig entreprenör då vem som helst kan komma fram till olika idéer som är smarta och innovativa. Att vara entreprenör innebär dock inte alltid att ens idéer blir verklighet. Faktum är att de flesta idéer bara förblir just idéer. Vad det beror på kan vara olika från entreprenör till entreprenör. Man kanske saknar orken att utveckla sin idé till en färdig produkt eller så kan det vara så enkelt som att man inte vet hur man ska göra idén till verklighet. Bristen på pengar och kompetens är vanliga orsaker till varför entreprenörer inte utvecklar sina idéer. Dock är en vanlig orsak även bristen på mod. Rädslan för att misslyckas kan vara det som hindrar många från att ta nästa steg. Är du en av dem?

Få hjälp med mjukvaruutvecklingen

Har du en jättebra idé till en ny app, men vet inte hur du ska skapa appen? I så fall finns det ett väldigt enkelt sätt att lösa det dilemmat och det är genom att ta hjälp av apputvecklare från prototyp för att ta fram din app. Apputvecklare är experter på datorer och kodning, sådant som du kanske inte alls är bekant med. Så länge du har en klar idé om vad du vill ha hjälp med så kan de hjälpa dig. Det första steget kan vara att ta fram en prototyp av appen för att få en indikation om hur den fungerar i praktiken. Sedan är det bara att välja om du vill utveckla appen mer professionellt eller ej.

Prototyper är viktiga

Oavsett vad ens idé är så är det alltid bra att skapa en prototyp av det man har i tanken. Prototypen är dels ett sätt att ta reda på hur produkten eller tjänsten fungerar och på ett ungefär få reda på om den verkar bra eller inte. Den är även viktig när det kommer till den ekonomiska delen då en prototyp nästan är ett måste när man söker investerare. Utan en prototyp vet inte investeraren vad det är den ger sig in på och chansen att någon vill investera i enbart en idé är väldigt liten. Vid skapandet av prototypen är det viktigt att se till så att den blir så verklighetstrogen som möjligt för att få större chans till ekonomisk hjälp.