Publicerad den

Bli en bättre chef

När man frågar chefer med lång erfarenhet vad de önskar att de hade vetat i början av sin bana som ledare så får man ofta höra ett återkommande svar. De önskar att de hade vetat att de som nya chefer inte hade behövt kunna allting. Att de istället hade kunnat skilja vad som kan delegeras till andra och se sin egen roll tydligare.

Visserligen finns det ett par saker som en bra chef bör kunna samt några saker som en chef måste ha koll på. Till det sistnämnda hör naturligtvis arbetsrättsliga regler till exempel, men också en del annat. Dessutom så har chefen, beroende på nivå, alltid ett visst ansvar för ett företags ekonomi och dess resultat.

Men det finns också väldigt mycket av ledarskapet som handlar om att se vad som är den egna rollen och vad i arbetet som sköts bättre av någon annan. En bra ledarskapsutbildning rustar chefer för delegeringsarbetet samtidigt som mycket annan matnyttig kunskap skickas med.

Lär dig kommunicera

Ett av de största blocken av innehåll i en ledarskapsutbildning fokuserar på kommunikation och olika färdigheter kring detta ämne. Felaktigt tror många, både chefer och anställda i andra roller, att kommunikation handlar om att förmedla ett budskap, eller överföra information åt ett håll. Men kommunikation går alltid åt åtminstone två håll.

Det är med andra ord precis lika viktigt att ta in information eller läsa av det som inte är uttalat för att få en bättre överblick över situationen och eventuell dynamik i en grupp. Under tiden du går en ledarskapsutbildning får du i regel både teoretiska kunskaper inom kommunikation samt möjlighet att använda dina nya färdigheter i olika praktiska övningar.

Ledarskap på dina villkor

En bra chef bygger sitt ledarskap på sina egna personliga egenskaper. Det betyder med andra ord att man utvecklar sina egna goda egenskaper istället för att lägga sig till med ett manér. Alla har egenskaper som går att utveckla i syfte att bli en bättre chef och under en ledarskapsutbildning får du tillfälle att utforska vilka just dina egenskaper är och med en erfaren handledare börjar ni utveckla dem.