Publicerad den

Entreprenörskap

Att agera som entreprenör innebär att man har idéer att förverkliga. Som entreprenör tar man hjälp av experter och specialister inom det affärsområde idéerna handlar om.

Entreprenörskap innebär att ta risker eftersom alla affärsidéer inte blir succé och det handlar om att våga. När företaget börjar bli stort är det viktigt att ha ett fungerande ledningssystem i syfte att kunna utvärdera och systematiskt förbättra den verksamhet som bedrivs.

Som entreprenör drivs man av sina idéer varför det kan vara klokt att anställa någon som är specialist på ledningssystem, vilket kan definieras på olika sätt. Vanligen menas dock att det handlar om att planera, leda och kontrollera samt följa upp och utvärdera en verksamhet.

Entreprenörskap